alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Kontrola poziomu emisji energii

Kontrola poziomu emisji energii - wykrywanie nieszczelności

Zarządzanie energią jest ważnym elementem prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej. Istotne jest to, aby mieć pewność, że posiadane instalacje działają prawidłowo, są wydajne i można na nich polegać. Występowanie nieszczelności w jakimkolwiek miejscu zawsze skutkuje dodatkowymi kosztami i powoduje straty w produkcji oraz zmniejszenie efektywności działania. Koszty te mogą wiązać się z utratą medium procesowego, awarią sprzętu, przestojami w pracy, zwiększeniem wydatków na konserwację lub wypadkami i zagrożeniem dla środowiska. Dzięki identyfikacji i usunięciu przecieków, instalacje przesyłowe stają się wydajniejsze, a działalność firmy bardziej dochodowa.

Do wykrywania nieszczelności w instalacjach gazowych stosowany jest ultradźwiękowy detektor Ultraprobe 9000, będący wszechstronnym i wielofunkcyjnym urządzeniem, dzięki któremu przeprowadzenie kontroli jest łatwe, szybkie i dokładne. Urządzenie to jest stosowane do lokalizowania źródeł rozchodzących się w powietrzu ultradźwięków, takich jak dźwięki emitowane przez turbulencje powstające w miejscach nieszczelności w układach ciśnienia/podciśnienia i wyładowania elektryczne. Ultraprobe 9000 wykrywa każdy rodzaj wycieku gazu.

Nasz wykwalifikowany personel jest w stanie przeprowadzić badanie szczelności układów i połączeń ciśnieniowych w miejscu ich lokalizacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to rafinerii, systemu dystrybucji gazu wewnątrz laboratorium B+R, stacji CNG czy nawet floty pojazdów CNG, przedstawiciele marki Swagelok są gotowi wykonać kontrolę obiektu, sprawdzić szczelność instalacji i przedstawić ocenę możliwości wprowadzenia ulepszeń. Po zakończeniu kontroli zleceniodawca otrzymuje szczegółowy raport zawierający informacje o wszystkich zbadanych połączeniach oraz wszelkich problemach wykrytych w jej trakcie. Ponadto nasz personel może wykonać ogólną ewaluację wydajności danego systemu przepływowego

Korzyści z przeprowadzania kontroli poziomu emisji energii obejmują m.in.:
- zmniejszenie nakładów pracy związanych z naprawą i utrzymaniem instalacji,
- wykrycie nieszczelności,
- zmniejszenie strat energii,
- oszczędności w zakresie kosztów pracy i energii.

Skontaktuj się z nami, aby ustalić termin kontroli emisji energii w swoim zakładzie.