alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Macierz wyboru produktu

Poniższa tabela zawiera zestawienie wspólnych cech systemów do poboru prób i zestawów zalecanych dla poszczególnych kombinacji. Numery stron podane przy każdym z produktów odnoszą się do Przewodnika po systemach do poboru prób.


MACIERZ WYBORU SYSTEMU DO POBORU PRÓB
Zawartość  pod ciśnieniem
Typ zbiornika
Faza próbki
Ciągłość przepływu
Opcja płukania
Stała objętość
Płukanie wsteczne
Symbol produktu
Numer strony
tak
cylinder ciekła
nie
nie
tak
nie
GSM-L-1(-N) 9
tak
cylinder ciekła nie
tak
tak
nie
GSM-L-1(-P)
10
tak
cylinder ciekła tak
nie
tak
nie
GSM-L-2(-N)
13
tak
cylinder gazowa
tak
tak
nie
nie
GSM-L-2(-P)
14
tak
cylinder gazowa
nie
nie
nie
nie
GSM-G-1(-N)
11
tak
cylinder gazowa
nie
tak
nie
nie
GSM-G-1(-P)
12
tak
cylinder gazowa
tak
nie
nie
nie
GSM-G-2(-N)
15
tak
cylinder gazowa
tak
tak
nie
nie
GSM-G-2(-P) 16
nie
butla ciekła
nie
nie
nie
nie
GSL1 29
nie
butla
ciekła
nie
tak
nie
nie
GSL2 30
nie
butla
ciekła
tak
nie
nie
nie
GSL3 31
nie
butla
ciekła
tak
tak
nie
nie
GSL4 32
nie
butla
ciekła
nie
tak
nie
tak
GSL5 33
nie
butla
ciekła
nie
nie
tak
nie
GSL6 34
nie
butla
ciekła
tak
nie
tak
nie
GSL7 35

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK