alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Kalkulator Cv

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tych wyników w przypadku danego regulatora ciśnienia. Wartość Cv dla regulatora dotyczy jego pojemności przy PEŁNYM OTWARCIU, podczas gdy regulator nie jest przeznaczony do stosowania przy takim ustawieniu. Pomnóż wyniki przez 1,5, aby otrzymać margines bezpieczeństwa i porównaj krzywe przepływu z literaturą.

CV Calculator
Dla dokładnego odczytu ciśnienia P1 powinno być większe od P2.

Wartość Cv

Wartość przepływu

Podaj temperaturę.

Podaj wartości ciśnienia P1 i P2.

Obliczając wartość przepływu należy podać Cv.

Przy obliczaniu Cv należy podać wartość przepływu.

Brak przepływu dla podanych wartości ciśnienia.