alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Rozwiązania w zakresie poboru prób

GSL fill lever

Cechy systemów do poboru prób

Swagelok oferuje dwie kategorie systemów do poboru prób, aby sprostać różnym zastosowaniom..

Ilustracja GSM GSC

Moduły do poboru prób (Grab Sample Modules - GSM)

W modułach GSM są stosowane ciśnieniowe cylindery do poboru prób, które zapobiegają wyciekaniu lub ulatnianiu się próbki i przypadkowemu pęknięciu. Zastosowanie modułu GSM jest najbardziej niezawodną metodą poboru prób.

System poboru próbek GSM w układzie zamknietym pobiera medium z procesu i zwraca je z powrotem do procesu w miejscu o niższym ciśnieniu (np. przed pompą), wykorzystując ciśnienie różnicowe do kierowania medium przez układ do poboru próbki. Ten obwód wyznacza ścieżkę przepływu, która łączy się z próbopobieralnikem, a następnie powraca do procesu lub do flary. Moduł GSM może być pozostawiony w pozycji obejścia lub poboru próbki na stałe podczas korzystania z układu, utrzymując czyste linie przesyłowe (przy zerowym czasie płukania) i gotowy do przechwytywania próbki. Dla każdego systemu GSM dostępna jest opcja z membraną bezpieczeństwa. W systemach do poboru próbek, w przypadku których występują dodatkowo ryzyko wystąpienia nadciśnienia w cylindrze pod wpływem zmian temperatury lub przepełnienia, można również umieścić zawór nadmiarowy.

W każdej konfiguracji systemu do poboru prób stosowane są złącza zaciskowe marki Swagelok, z wyjątkiem przyłączy cylindra, co zapobiega potencjalnym wyciekom w przypadku gwintów NPT.

Kluczową cechą modułów GSM jest układ przełączający, który kieruje przepływem. Układ ten składa się z 2 lub 3 zaworów kulowych serii 40G. Pozwala to na kontrolę przepływu medium, zmniejszając liczbę etapów sekwencjonowania niezbędnych do pobrania próbki. Prawdopodobieństwo nieprawidłowego poboru próbek jest zredukowane, a operator otrzymuje jasną sygnalizację sekwencjonowania. Ten układ zaworów jest standardem we wszystkich panelach GSM, a także panelach GSL o stałej objętości.

2-zaworory układ przełączający
3-zaworowy układ przełączający
2-zaworowy układ przełączający
3-zaworowy układ przełączający
diagram dla 2-zaworowego układu przełączającego
diagram dla 3-zaworowego układu przełączającego

Zobacz standardowe projekty GSM.

Ilustracja GSL

Systemy do wyłącznego poboru prób cieczy (GSL)

Systemy do wyłącznego poboru prób cieczy (GSL) może być stosowany w wielu układach przepływowych cieczy, w których nie występuje ryzyko frakcjonowania lub parowania medium procesowego podczas przechowywania pod ciśnieniem atmosferycznym. Pozwala to na użycie mniej kosztownych szklanych butli laboratoryjnych do pobierania i przechowywania próbki. Używanie butli zapewnia również natychmiastową informację zwrotną na temat wizualnej jakości strumienia próbki. W systemach GSL stosowany jest taki sam układ przełączających jak w systemach GSM, aby zapewnić ułatwioną obsługę złożonych zadań. Systemy GSL obejmują również model MVS marki Sentry Equipment, do pobierania próbek do butli. Model MVS jest wyposażony w rączkę ze sprężyną powrotną, aby zapobiec niezamierzonemu dozowaniu. Systemy GSL zostały zaprojektowane w oparciu o butle typu Boston Round, ale mieszczą się w nich również butelki o innej geometrii z innych materiałów. Systemy GSL są montowane ze złączek zaciskowych marki Swagelok, co zapobiega potencjalnym wyciekom w przypadku złączek z gwintami NPT.

Zobacz standardowe projekty GSL.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok..

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK