alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Podstawy poboru prób

Systemy do poboru prób - podstawy

Czym jest pobór prób?

Pobór prób służy polega na pobraniu próbek cieczy lub gazu z rurociągu, zbiornika lub innego systemu przepływowego w celu przetransportowania próbki do laboratorium lub przeprowadzenia analizy.


System GSL o stałej objętości z opcją czyszczeniaDlaczego używa się systemu do poboru prób?

Pobranie próbki może potwierdzić:
  • warunki, w jakich przebiega proces
  • spełnianie przez produkty końcowe specyfikacji jakościowej
  • zdatność analizatorów liniowych do użytku
  • jakość produktu podczas w czasie dostawy

Może również służyć weryfikacji emisji do środowiska. We wszystkich tych zastosowaniach niezbędne jest pobranie reprezentatywnej próbki. Jednakże umieszczenie pobranej próbki w otwartej butelce w celu przetransportowania jej z powrotem do laboratorium może nie zapewnić, że próbka będzie reprezentatywna. Pewne chemikalia będą wyparowywać lub frakcjonować, jeśli nie będą utrzymywane pod ciśnieniem.

Istota poboru próby polega na bezpiecznym wychwyceniu próbki z procesu lub rurociągu, przy zachowaniu jej składu chemicznego podczas przechowywania lub transportu do późniejszej analizy. W zależności od fazy procesu, temperatury, konsystencji, składu chemicznego i innych czynników, istnieje wiele metod, które można zastosować do ekstrakcji próbki. Określenie odpowiedniego typu pojemnika jest pierwszym krokiem, którą należy podjąć, aby wybrać odpowiedni próbopobieralnik. 

Macierz wyboru produktu zawiera dodatkowe wspólne kryteria.

Kolejnym ważnym aspektem jest temperatura medium procesowego. Wiele procesów jest przeprowadzanych w podwyższonej temperaturze i może stwarzać niebezpieczeństwo bezpośredniego poparzenia dla operatora lub przekroczenia granicy wytrzymałości temperaturowej gniazd zaworów i uszczelnienia. Swagelok zaleca rozważenie zastosowania chłodnicy próbek, gdy temperatura zasilania przekracza 140° F (60° C). Należy wziąć pod uwagę, że względy bezpieczeństwa termicznego mogą wpływać na integralność próbki..

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok w celu omówienia potrzeb związanych z poborem prób.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK