alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Przemysł chemiczny i petrochemiczny


Testowane ciśnienie

Dzięki wykorzystaniu instrumentów procesowych i analitycznych firmy Swagelok uzyskasz wiedzę, która umożliwi Ci wprowadzenie rozwiązań pozwalających zoptymalizować Twój proces technologiczny.

Presja na zwiększenie wydajności jest nieustanna — od utrzymania odpowiedniego ciśnienia, temperatury, przepływu i infrastruktury pomiarowej, aż do poprawy czasu żywotność maszyn wirnikowych i systemów monitorowania emisji. Z tego względu nie wystarczą częściowe rozwiązania — potrzebny jest solidny partner. To właśnie może zaoferować Swagelok.

Badania przyczyn awarii i przestojów systemów przepływowych w fabrykach chemicznych wykazały, iż spadek ich efektywności i produktywności wywołany zanieczyszczeniem, niedrożnością, zamarzaniem, korozją i pękaniem jest coraz bardziej powszechny. Udoskonalenie układów przepływowych poprzez stosowanie audytów energetycznych, optymalizację układów poboru prób i poprawę sprawności mechanicznej mogą przynieść następujące korzyści:

  • Zmniejszenie nakładów pracy na utrzymanie ruchu
  • Zwiększenie efektywności procesów poprzez zastosowanie urządzeń wirnikowych, układów grzewczych i reaktorów o wysokiej jakości
  • Optymalizację wydajności środków produkcji
  • Poprawę bilansu energetycznego

Optymalizacja wydajności

Zapewniając zaawansowane produkty do optymalizacji systemów przepływowych klientów, szkolenia i serwis, Swagelok przygotowuje inżynierów, techników i personel utrzymania ruchu do tego, by potrafili oni zapobiec wystąpieniu błędów. Nasi eksperci nauczą Twoich pracowników jak rozpoznać niedoskonałości w istniejących instalacjach, osiągnąć optymalną wydajność i jak najszybciej pobrać i poddać badaniom próbki, aby odzwierciedlały ona parametry medium w instalacji, z której pochodzą. Udoskonal działania zmierzające do zmniejszenia kosztów i usunięcia problemów wraz ze Swagelok.