alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Wsparcie w zakresie systemów do poboru prób

custom solutions

Lokalne rozwiązania, globalne wsparcie

Każde centrum serwisowe Swagelok zainwestowało w szkolenie lokalnego inżyniera, który jest w stanie zidentyfikować kluczowe problemy, takie jak opóźnienia, problemy związane z przemianą fazową i innymi powszechnie występującymi błędami w systemach próbkowania. Takie szkolenie sprawia, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego, aby wskazać odpowiednie rozwiązania.

Obejrzyj poniższy 3-minutowy film wideo na temat korzyści jakie przynosi wsparcie w zakresie poboru próbek.

assess
OCENA

working grab sample panelCzy twój system do poboru prób dostarcza powtarzalne i reprezentatywne próbki? Czy pobór prób stwarza wyzwania, które kosztują sporo czasu i pieniędzy? Zespół wyszkolonych i certyfikowanych techników i inżynierów z działu Custom Solutions w lokalnym centrum sprzedaży i serwisu Swagelok zaoferuje Państwu współpracę w celu oceny obecnego systemu poboru prób i określenia Państwa potrzeb. 

Dla uzyskania szerszego wglądu Swagelok oferuje ekspercką ocenę i analizę systemu do poboru prób. Nasi doświadczeni eksperci odwiedzą Państwa placówkę, dokonają oceny systemu i udzielą porad w sprawie udoskonaleń, które poprawią prace. Określimy sposoby eliminacji potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem, uzyskania bardziej reprezentatywnych próbek i poprawy niezawodności systemów poboru prób.

Dostarczymy szczegółowy raport i informacje o zalecanych rozwiązaniach, dostosowane do najbardziej wymagających układów przepływowych i wyzwań. Pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo operatora, ograniczyć zagrożenia dla środowiska i zidentyfikować nieznane możliwości ogólnej poprawy systemu.

recommend
REKOMENDACJE

evaluation and advisory servicesNajważniejsze jest zagwarantowanie, aby system poboru prób był odpowiedni do konkretnego celu. Temperatura, ciśnienie, faza, typ pojemnika, materiały konstrukcyjne i miejsce zainstalowania panelu to tylko niektóre z kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, aby właściwie określić specyfikację systemu poboru prób.

Aby określić, co będzie najlepszym rozwiązaniem, lokalny przedstawiciel marki Swagelok przeprowadzi Państwa przez listę kontrolną szczegółów, aby zapewnić, że zalecany panel spełni wymagania Państwa systemu. Macierz wyboru produktu ukazuje pewne wspólne kryteria systemowe, które są pomocne w procesie podejmowania decyzji.

Następnie certyfikowany inżynier dokona przeglądu otrzymanych informacji i poleci panel zgodnie z Państwa wymaganiami.

configure
KONFIGURACJA

CAD DrawingNasz certyfikowany inżynier z przyjemnością podejmie z Państwem współpracę, aby przedstawić ofertę odpowiadającą wymaganiom Państwa systemu. Korzystając z naszych standardowych projektów paneli jako platformy, możemy podjąć współpracę w zakresie:

 • Zastąpienia (w razie potrzeby) podobnych produktów marki Swagelok i innych niż Swagelok (niekonkurencyjnych).
 • Dodania produktów w ramach istniejących schematów – chłodnic próbek, przepływomierzy, zaworów odcinających, zawory spustowe itp.
 • Wprowadzenia zmian we wzorcach.
 • Dokonania zmian konstrukcyjnych – w panelach, wspornikach, obudowach, itd.
 • Przejścia na większy/mniejszy rozmiar rurki (lub metryczny).
 • Zalecenia alternatywnych materiałów konstrukcyjnych.
 • Przeprowadzenia obliczeń przepływu/spadku ciśnienia (i wprowadzenia zmian na podstawie wyników).
 • Zalecenia odnośnie doboru rozmiarów chłodnic/ogrzewaczy próbek i ogrzewaczy szaf (w oparciu o rozwiązania dostawców).
assemble
MONTAŻ

swagelok technicianKażdy technik reprezentujący lokalnego dystrybutora marki Swagelok przechodzi wszechstronny program szkoleniowy i certyfikacyjny, który jest powtarzany co trzy lata, aby zapewnić, by Państwa panel do poboru prób zostanie złożony zgodnie ze ścisłymi wytycznymi i specyfikacjami.

Ponadto nasz certyfikowany inżynier będzie monitorował każdy etap procesu, aby zapewnić zachowanie jakości i spójności.

Każdy system GSM i GSL jest poddawany testom pod wybranym ciśnieniem manometrycznym, maksymalnie do 1000 psig (69 bar). Dodatkowe testy są dostępne na życzenie.

Produkty są objęte ograniczoną dożywotnią gwarancją firmy Swagelok.

train
SZKOLENIE

Industrial Sampling Systems by Tony WatersSwagelok dokłada wszelkich starań, aby pomóc Państwu pracować bezpieczniej i lepiej. Po wykonaniu paneli do poboru prób, przedstawiciel lokalnego centrum sprzedaży i serwisu marki Swagelok może zaoferować szkolenie praktyczne dla Państwa techników w zakresie właściwego użytkowania i konserwacji.  

Aby uzyskać więcej informacji o przemysłowych systemach do poboru prób, mogą Państwo rozważyć udział w szkoleniu w zakresie systemów do poboru prób marki Swagelok. Szkolenie praktyczne oferowane przez firmę Swagelok jest kolejnym ze sposobów, w jaki możemy pomóc Państwa zespołowi w zapobieganiu, diagnozowaniu i eliminowaniu problemów które mogą skutkować kosztowną nieefektywnością.

Szkolenia opierają się na książce Industrial Sampling Systems, technicznego podręcznika opracowanego przez eksperta i konsultanta branżowego - Tony'ego Watersa. Pobierz "białą księgę", aby zapoznać się z 10 częstymi błędami, które mogą powodować straty w pracy. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz jedno z poniższych szkoleń:

 • Sample System Problem Solving and Maintenance (SSM)(Rozwiązywanie problemów i utrzymanie systemów poboru prób) — dowiedz się, jak rozwiązywać najczęstsze i złożone problemy związane z projektowaniem, począwszy od układu procesowego po usuwanie próbek.
 • Process Analyzer Sampling System (PASS) Training (Szkolenie w zakresie poboru prób z użyciem analizatora procesowego) — zdobądź zaawansowaną wiedzę o systemach próbkowania podczas projektowania i budowy zoptymalizowanego systemu, który zapewnia szybkie i dokładne wyniki.
 • Process Analyzer Sampling System (PASS2) Subsystem Training (Szkolenie w zakresie podsystemów do poboru prób z użyciem analizatora procesowego) — udoskonal swoje umiejętności projektowe, dzieląc systemy próbkowania na podsystemy i ich odrębne bloki funkcyjne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdy podsystem wpływa na wyniki analizatora.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok. Pobierz interaktywny plik PDF, aby dowiedzieć się więcej o produktach wchodzących w skład systemów do poboru prób w trybie offline..

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK POBIERZ